مرکز آموزش کودکان حدیث

دوره‌های من
فهرست دوره‌های آموزشی
برای ثبت درخواست، ابتدا ساعت هر دوره را انتخاب نموده و سپس بر روی کلید اضافه کردن به فهرست رزرو کلیک نمایید.
در پایان بر روی دکمه سبد کارگاه‌های شما کلیک کرده و پس از بررسی، جهت ارسال درخواست بر روی کلید ثبت نهایی کلیک نمایید.