مرکز آموزش کودکان حدیث

فرم دعوت به همکاری

مرکز آموزش کودکان حدیث برای تکمیل کادر آموزشی خود، کارآموز با شرایط زیر می‌پذیرد:
1- عاشق کودک بودن
2- دارا بودن مدرک حداقل کارشناسی در رشته‌های مربتط با علوم تربیتی، هنر و محیط زیست